ZWROTY

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, klient, który dokona zakupu na odległość, czyli poza siedzibą firmy Mark Center, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Na odstąpienie od umowy sprzedaży mają Państwo 14 dniach od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym towarem.

Zastrzegamy przy ty, że koszty przesyłki zwrotu towaru pokrywa kupujący. Klient ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć zakupiony towar przed wysyłką tak aby nie został uszkodzony w trakcie realizacji przesyłki zwrotnej.

Zwrotu zakupionego towaru można dokonać osobiście w siedzibie firmy lub poprzez odesłanie go na adres siedziby firmy. W obu przypadkach należy przy tym dopełnić wszystkich poniższych formalności.

Zakupiony towar należy zwrócić przed upływem 14 dni od jego otrzymania. Dodatkowo należy poinformować firmę Mark Center o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zwrotu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także z danymi osoby zwracającej towar.

Klient musi do przesyłki i formularza zwrotu dołączyć dowód zakupu, ponieważ stanowi to podstsawę do otrzymania zwrotu środków pieniężnych. Kwota zwrotu będzie obejmowała kwotę zakupu pomniejszoną o koszt przesyłki.

Płatności zwrócimy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie będzie to później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę MarkCenter towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zanim dokonasz zwrotu

Od umowy można odstąpić tylko i wyłącznie jeżeli zakupiony towar jest w stanie nienaruszonym bez fizycznych uszkodzeń, śladów montażu itp. W przypadku gdy na odesłanym towarze zostaną stwierdzone jakiejkolwiek ślady eksploatacji czy użytkowania uruchamiana jest procedura reklamacyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu. Zamieszczony na tej stronie formularz dotyczy tylko i wyłączenie Odstąpienia od Umowy.

Zgodnie z regulaminem sklepu zamieszczone oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.:
MarkCenter Marek Radka, ul. Księdza Gwoździowskiego 44/2 (39-300), Mielec
lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan dokumentu na adres email
Sprzedawcy, tj.:
info@markcenter.pl.

Formularz odstąpienia od umowy

Poniżej udostępniamy Państwu zarówno Oświadczenie Odstąpienia od Umowy jak również wzór prawidłowego wypełnienia tego formularza. Zaznaczamy, że zielony tekst we wzorze to tylko przykład. Nie należy go przepisywać.

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W formularzu należy wpisać zgodnie z rysunkiem Nazwę produktu i numer SKU.

 

LEGENDA: [ 1 ] Nazwa produktu [ 2 ] Numer SKU

Zwrot pieniędzy wykonywany jest tylko i wyłącznie w formie zwrotu na podane w formularzu konto bankowe.