ZWROTY

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, klient, który dokona zakupu na odległość, czyli poza siedzibą firmy MarkCenter, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Na odstąpienie od umowy sprzedaży mają Państwo 14 dniach od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym towarem. Zastrzegamy przy ty, że koszty przesyłki zwrotu towaru pokrywa kupujący, nie sklep.

Procedura zwrotu towaru

Zwrotu zakupionego towaru można dokonać osobiście w siedzibie firmy lub poprzez odesłanie go na adres siedziby firmy. W obu przypadkach należy przy tym dopełnić wszystkich poniższych formalności.

Zakupiony towar należy zwrócić przed upływem 14 dni od jego otrzymania. Dodatkowo należy poinformować firmę MarkCenter o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zwrotu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także z danymi osoby zwracającej towar.

W piśmie tym powinno znaleźć się imię i nazwisko osoby zwracającej towar, numer zamówienia, informację o zwracanym towarze, a także numer konta, na który mają być zwrócone środki pieniężne.

Kwota zwrotu będzie obejmowała kwotę zakupu pomniejszoną o koszt przesyłki.

Klient obowiązkowo musi do przesyłki i formularza zwrotu dołączyć dowód zakupu, ponieważ jest to podstawa do otrzymania zwrotu środków pieniężnych.

Płatności zwrócimy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie będzie to później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę MarkCenter towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży.