WARUNKI PRZYJMOWANIA STARYCH CZĘŚCI

1. Stara część musi być odpowiednikiem części odnowionej

Przyjmowanie zwracanych /starych części, a także zwrot kaucji następuje tylko wtedy, gdy klient przesyła ten sam stary odpowiednik do części odnowionej. Dodatkowo część musi posiadać to samo oznaczenie.

Dopuszczalnie jest również posiadanie numeru zastępczego, który jest dostępny do wglądu dla każdej odnowionej części. Niedostosowanie się do powyższego warunku sprawia, a więc wysłanie niezgodnej części, że zwrotna kaucja nie zostanie uznana i zostanie zaoferowana cena zakupu części.

Przykładowe miejsca, w których znajdują się numery części:

 

2. Uszkodzona część niekompletna

Przyjmowanie zwracanych /starych części oraz uznanie kaucji następuje wtedy, gdy zostają spełnione wymagania, kwalifikujące część do naprawy, o których mowa w cenniku potrąceń.

Aby uniknąć potrącenia z kaucji zwrotnej, stara część musi być w nienaruszonym stanie. Oznacza to, że nie może być m.in uszkodzona mechanicznie w postaci pęknięć korpusu, widocznych obić, uszkodzeń itp.

Co więcej, część musi być też kompletna, czyli zgodna ze stanem dostarczonej odnowionej części, wyłączając z tego zaślepki i uszczelki. Zakłada się jednak, że stara część może nie działać z różnego typu powodów, w tym na przykład przez nieszczelności, czy uszkodzone elektroniczne siłowniki turbosprężarki itp

3. Czas na zwrot starej części

Starą część można przysłać do nas w okresie 30 dni od otrzymania części odnowionej. Okres ten można jednak wydłużyć, ale po konsultacji z obsługą klienta.

W przeciwnym razie zwrot może nie zostać przyjęty i kaucja nie zostanie zwrócona.

4. Cennik niezgodności potrąceń

W przypadku gdy zwracana /stara część nie jest kompletna, z kaucji zostaną pobrane środki zgodnie z cennikiem: