Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.